Stanowisko FZZPGKiT w związku z projektem zmian w Kodeksie Karnym Skarbowym

Federacja w dniu 08 listopada 2022 roku wysłała do Ministra Finansów negatywną opinię w przedmiocie projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym oraz niektórych innych ustawach (UD269). Projektowane zmiany oceniamy jako negatywne w zakresie w jakim dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych – straży gminnych, a także rodzą wątpliwości co do zachowania praw obywatelskich w zakresie postępowania mandatowe.

Pismo

 

 

Szkolenie Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W urokliwej i klimatycznej oprawie, jaką stanowi Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie, odbyło się w dniach: 6-8 październik 2022 roku spotkanie szkoleniowe, na które przybyli członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Tajak powitała wszystkich zgromadzonych oraz przedstawiła zaproszonych gości w osobach:
Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji
Marcin Sokalski – prawnik Federacji
Rafał Zbytniewski – Dyrektor Sanatorium.

Następnie głos zabrał Kol. Janusz Horajecki, który przekazał informacje dotyczące bieżącej działalności Federacji, omawiając także Jej sytuację prawną i materialną.

W dalszej części Dyrektor sanatorium opowiedział o walorach klimatycznych Nałęczowa, specyficznym mikroklimacie i jego właściwościach leczniczych.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część wykładowa, którą poprowadził Kol. Marcin Sokalski. W czasie szkolenia omówiono tematy dotyczące: układów zbiorowych pracy, zmian w ustawie o kasach zapomogowo – pożyczkowych, dyrektywach unijnych dotyczących zmian w kodeksie pracy, roli sygnalistów w funkcjonowaniu pracodawców oraz projektu nowej ustawy o sporach zbiorowych. Zaplanowane tematy szkolenia zostały gruntownie omówione, ponadto z sali niejednokrotnie padały zapytania wynikające z dyskusji o problemach w zakładach pracy.

Po skończonej części wykładowej, uczestnicy szkolenia korzystając z bardzo przychylnej aury, udali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego, podczas której podsumowali udany pobyt na Wyżynie Lubelskiej.

Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała zgromadzonym za udział w szkoleniu i sympatyczną atmosferę podczas pobytu w Nałęczowie.

Jesienne Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego “Śląsk”

W dniach 12-15 października 2022r. w pięknym otoczeniu jesiennej natury Bystrzycy Kłodzkiej Zarząd Międzywojewódzki „ŚLĄSK”  zorganizował dla związkowców szkolenie m.in. w temacie przeprowadzania wyborów oraz sporów zbiorowych.

Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie i powitał zaproszonych gości, którzy znaleźli czas aby spędzić go wspólnie z uczestnikami szkolenia:

  1. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji
  2. Janusz Horajecki – Przewodniczący Zarządu Lubelsko-Podkarpackiego  
  3. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
  4. Marcin Sokalski – Prawnik Federacji

Jak zawsze Przewodniczący poinformował o obowiązujących przepisach RODO związanych z wyrażeniem zgody uczestników szkolenia na udostępnienie wizerunku na potrzeby strony internetowej. Po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników prowadzono dalszą część spotkania.

Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, zreferowała bieżące i najistotniejsze sprawy organizacyjne, przedstawiła plany związane z budynkiem Federacji przy Al. Jerozolimskich oraz pozostałymi nieruchomościami należącymi do Federacji.  Zaprosiła do wspólnej dyskusji i zadawania pytań związanych z działalnością Federacji.

Kolega Marcin Sokalski przedstawił najnowsze zmiany Kodeksu pracy oraz przeprowadził szkolenie w temacie sporów zbiorowych oraz wyborów.

Uczestnicy czynnie brali udział w szkoleniu na bieżąco zadając pytania. Chętnie zadawali pytania również poza głównymi tematami szkolenia. 

Wspólne dyskusje poszerzają wiedzę nie tylko z tematów wskazanych w szkoleniu ale pozwalają również rozwiać wątpliwości w różnych najdrobniejszych problemach.

Po szkoleniu zaproponowano uczestnikom skorzystanie z uroków Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował za wspólnie spędzony czas i czynny udział w szkoleniu, które zakończono w miłej i przyjaznej atmosferze oczekując kolejnego terminu spotkania w tak sympatycznym gronie.

 

Bystrzyca Kłodzka

Zdjęcie 1 z 6