Wyróżnienie dla Marcina Dymusa

W dniu 18 listopada 2021 roku Kolega Marcin Dymus – społeczny inspektor pracy w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim został uhonorowany przez Państwową Inspekcję  Pracy wyróżnieniem dla najaktywniejszego społecznego inspektora pracy. W uroczystości tej zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie towarzyszył mu Kolega Leszek Dolny Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Wodociągów i Kanalizacji w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim, będący także członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej Federacji.

Krystyna Wysota
Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Federacji

20211118_182818

Zdjęcie 1 z 4

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w Nałęczowie

W dniach 27 – 29 października Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem spotkania, Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciel zorganizowanym przez Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki.

            Otwierając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował zebranym za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Witając wszystkich obecnych, serdecznie powitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółkę Teresę. Korzystając z jej obecności, w imieniu Międzywojewódzkiego Zarządu, pogratulował ponownego wyboru na funkcję Przewodniczącego Federacji oraz złożył spóźnione życzenia imieninowe.

            Przed przystąpieniem do realizacji programu spotkania, zgodnie
 z przepisami RODO, uczestnicy wypełnili dokumenty związane
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku przy sporządzaniu dokumentacji spotkania.

Tematami spotkania było:

  1. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Międzywojewódzkim.
  2. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Krajowym.
  3. Opłata składki związkowej.
  4. Udzielanie porad prawnych.

           Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

           Informację z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Przewodniczący Kol. Horajecki Janusz .

            Szkolenie w zakresie prawa pracy przeprowadziła Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie Pani Marzanna Skorek.

            W ramach szkolenia została omówiona rola zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu zakładowych aktów prawnych, zmiany
w Kodeksie Pracy, Ustawa o związkach zawodowych. Odpowiadając na zadawane pytania lektorka szczegółowo wyjaśniła funkcjonowanie z. o. z. oraz społecznych inspektorów pracy pomimo upływu kadencji i trudności ze zorganizowaniem ponownych wyborów.

            Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Pani Inspektor za przeprowadzenie tak interesującego szkolenia.

            Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu  podziękował zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

            Sprzyjająca pogoda zachęcała do spotkań oraz spacerów na świeżym powietrzu powiązanych z wymianą doświadczeń i poglądów, nawiązywaniu nowych znajomości a przede wszystkim poznawania urokliwej miejscowości jaką jest Nałęczów.