Wyrazy współczucia


Naszemu Koledze

Marcinowi Langowskiemu

Składamy serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci taty

Koleżanki i Koledzy ze Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego, organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Federacji ZZPGKiT oraz Federacji ZZPGKiT

Podpisanie protokołu Nr 5

W dniu 20 czerwca 2023 roku Kolega Tomasz Błażejewski – Przewodniczący Mazowiecko-Podlaskiego Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w imieniu Federacji podpisał protokół dodatkowy nr 5 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy Gospodarujących Lokalowym Zasobem m. st. Warszawy oraz Powierzonym Zasobem Nieruchomości m. st. Warszaw z dnia 07 marca 2008 roku wpisanego do rejestru pod Nr U-CLXVIII.

Nr-1

Zdjęcie 1 z 7