Wyrazy współczucia


Naszemu Koledze

Marcinowi Langowskiemu

Składamy serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci taty

Koleżanki i Koledzy ze Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego, organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Federacji ZZPGKiT oraz Federacji ZZPGKiT