Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko-Podkarpacki

Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko-Podkarpacki

Przewodniczący
HORAJECKI Janusz

tel: +48 505 458 858; +48 518 927 833
e-mail: janusz.horajecki@komunalni.pl; horaj60@wp.pl

 

Skład Międzywojewódzkiego Zarządu:

HORAJECKI Janusz – Przewodniczący – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie.
BOBEL Jan – Wiceprzewodniczący – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Poniatowej.
GRABIEC Sławomir -Wiceprzewodniczący –  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
PIWOŃSKA Aneta – Sekretarz – Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dęblinie.
BIEDA Agnieszka –  Członek  – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mielcu.
ORANIEC Michał – Członek  – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników  Wodociągów Puławskich Spółka z o.o. w Puławach
PRZYŁUCKI Wojciech – Członek – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu

 

Międzywojewódzka Komisja Rewizyjna:

ŻELAZNA Marzena – Przewodnicząca – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu.
MOLESZTAK Mirosław– Członek – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Poniatowej.
OSTAPOWICZ Michał – Członek – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników  Wodociągów Puławskich Spółka z o.o. w Puławach.

 

Adres siedziby Międzywojewódzkiego Zarządu:

Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy”
ul. Głowackiego 12
24-140 Nałęczów

Adres do korespondencji:
Janusz Horajecki
ul. Krucza 6
22-500 Hrubieszów