Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko-Podkarpacki

Federacja ZZPGKiT 
Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko-Podkarpacki

ul. Głowackiego 12
24-140 Nałęczów

Przewodniczący:
Janusz Horajecki

Tel.: 505-458-858
E-mail: janusz.horajecki@komunalni.pl