Porady prawne

Zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych

  1. Porady prawne udzielane są jedynie członkom Federacji (związkom zawodowym) i ich członkom (osobom fizycznym) wyłącznie w zakresie prawa pracy zbiorowego i indywidualnego, z wyłączeniem przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Porady są udzielane po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania do przewodniczącego właściwego przedstawicielstwa terenowego Federacji (Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu) lub Przewodniczącej Federacji.
  3. Porady są udzielane w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku (przy czym osoba zapewniająca obsługę prawną nie jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy) nie wcześniej niż od 8/00 i nie później niż do 16/00. Szczegółowe informacje będą podane na stronie internetowej Federacji.
  4. Podstawową formą kontaktu jest sporządzenie wiadomości e-mail oraz opisanie w niej całej sprawy wraz przekazaniem dokumentów niezbędnych do zapoznania się ze sprawą. Załączniki winny być w formie pliku pdf (ew. edytora tekstu, jak jest to projekt jakiegoś dokumentu) i zawierać cały dokument. Nie będą analizowane dokumenty wielostronne zeskanowane po jednej stronie w odrębnych plikach.
  5. Sporządzanie pozwów i pism procesowych, poza wyrażeniem zgody przez Przewodniczącą Federacji, wymaga także uprzedniej zgody osoby zapewniającej obsługę prawną.
  6. W przypadku niekompletnych informacji czy spraw spoza wyżej wskazanego zakresu sprawie nie będzie nadany bieg.
  7. Porady są udzielane w kolejności zgłoszeń. Wyjątkiem są sprawy pilne czy mające wyraźnie zakreślony termin ustawowy (np. związane z ochroną stosunku pracy).
  8. Nieodpowiednie zachowanie (w szczególności stanowiące naruszenie zasad współżycia społecznego czy naruszające dobra osobiste) skutkować będzie nieudzieleniem porady prawnej w danej sprawie i jak następnych od danego członka Federacji.