Wyrazy współczucia

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu
17 stycznia 2024 roku zmarła

Teresa Cienkus

Zasłużony związkowiec naszej branży, była Przewodnicząca Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego oraz wielokrotna delegatka na międzywojewódzkie i krajowe zjazdy delegatów Federacji.

Najbliższej rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Z życia zakładowej organizacji związkowej – NSZZPPK w Tucholi Sp. z o.o.

W ostatni dzień roboczy grudnia 2023 roku, tj. 29 grudnia, przedstawiciele nowo wybranych władz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. (dalej ZOZ) zaanonsowali swoją wizytę w siedzibie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego (dalej MZ). Delegację związkową w osobach przewodniczącego zoz Tadeusza Wielandt i wiceprzewodniczącej Wiesławy Nadolnej przyjął w biurze w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 35 Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego kol. Mariusz Kaźmierczyk. Rozmowy dotyczyły współpracy na linii MZ – ZOZ, wzajemnych relacji, oczekiwań i zobowiązań, w tym realizowania przez Federację pomocy w sprawach związkowych i pracowniczych, jak i obowiązku organizacji zakładowej wobec Federacji w postaci regularnego odprowadzania składek członkowskich. Omówiono możliwość korzystania członków związku i osób uprawnionych po cenach preferencyjnych z federacyjnego kompleksu sanatoryjnego Ciche Wąwozy w Nałęczowie oraz z bazy turystycznej ośrodka Albatros w Krynicy Morskiej. Związkowcy złożyli sobie życzenia noworoczne, a gospodarz obiektu, przewodniczący OPZZ Rady Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski sentymentalnie związany z powiatem tucholskim, wręczył gościom okolicznościowe souveniry – kalendarze zapewniając o dobrej współpracy i otwartości biura na potrzeby związkowe.

Zarząd Międzywojewódzki i Międzywojewódzka Kujawsko – Pomorska Komisja Rewizyjna Federacji ZZPGKiT w Polsce życzą także w Nowym 2024 Roku dużo zdrowia , szczęścia i satysfakcji z wykonywania tak odpowiedzialnych funkcji społecznych, a wszystkie dotychczas niezdecydowane osoby zachęcamy do wstąpienia w szeregi organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.