Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

22 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze w tym roku wyjazdowe posiedzenie Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego.

Zwyczajowo, omówiono tematy związane z bieżącą działalnością Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu. Przewodnicząca poinformowała zebranych o problemach     w jednej z zakładowych organizacji związkowych oraz opinii prawnika Federacji w tym temacie. Dalsze ewentualne działania będą konsultowane z prawnikiem, a uzgodnienia będą omawiane z członkami Zarządu na bieżąco, w trybie zdalnym.

Ponadto, istotne zagadnienia dotyczyły:

– omówienia wpływu składek członkowskich za I kwartał 2022 roku,

– informacji o możliwości korzystania z pobytów związkowych,

– zaplanowania jesiennego szkolenia.

Przewodnicząca przekazała informację, dotyczącą minimalnej kwoty składki przekazywanej do Federacji, która została ustalona na 2 złote od członka Federacji.

Po analizie składek  i stwierdzeniu niedoboru, ustalono że zostanie wysłane ponaglenie do organizacji, które nie spełniły powyższego kryterium.

Kolejny punkt dotyczył ulgowych pobytów związkowych w naszych ośrodkach, do korzystania których zachęcała Przewodnicząca, zwracając się z prośbą o przekazanie członkom organizacji informacji  o możliwości wyjazdu ze zniżką związkową.

Ustalono, że jesienne szkolenie odbędzie się w sanatorium uzdrowiskowym w Nałęczowie, a jego dokładny termin zostanie ustalony w oparciu o harmonogram szkoleń Federacji oraz możliwość zakwaterowania w dostępnym terminie.

Na zakończenie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej koleżanki Małgosi Łukasik, która była członkiem Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego, i której tak bardzo nam brakuje.

Agnieszka Tajak

Przewodnicząca Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

Podpisanie protokołu dodatkowego nr 4 do PUZP

W dniu 26 kwietnia 2022 roku Kolega Tomasz Błażejewski – Przewodniczący Mazowiecko-Podlaskiego Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w imieniu Federacji podpisał protokół dodatkowy nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy.
Liczymy na dalszy konstruktywny dialog i propracowicze zmiany w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy.

Autor: Tomasz Błażejewski
Przewodniczący Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego Federacji

 

1654634396333

Zdjęcie 1 z 2

Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” w dniach 21-23 kwietnia 2022r. w Radkowie.

W otoczeniu pięknych Gór Stołowych odbyło się szkolenie dla związkowców Zarządu Międzywojewódzkiego ‘Śląsk”.

Gościliśmy również Zarząd Federacji – Teresę Pszczółkę – Przewodniczącą Federacji i Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji oraz Marcina Sokalskiego – Radcę Prawnego Federacji.

Przewodniczący Kazimierz Kochan przywitał wszystkich zgromadzonych
a w szczególności związkowców, którzy pierwszy raz uczestniczyli w szkoleniu Międzywojewódzkiego Zarządu.

Szkolenie zorganizowane zostało przede wszystkim pod kątem tematów z zakresu prawa pracy. Dzięki uprzejmości Inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy
w Kłodzku, uczestnicy szkolenia mogli zadawać indywidualne pytania i wysłuchać najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy.  Inspektorzy odpowiadali
na wszystkie pytania, opisali również przykłady z codziennej pracy wskazując
na różnorodność problemów z jakimi borykają się pracownicy oraz pracodawcy.

Przewodniczący na koniec szkolenia serdecznie podziękował Inspektorom za przybycie i poświęcony czas. Uczestnicy rzadko mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio Inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy i chętnie korzystali z tej okazji.

Po szkoleniu Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała najważniejsze informacje z działalności Federacji. Zachęcała do korzystania z ulgowych wyjazdów do Sanatorium w Nałęczowie oraz domków w Krynicy Morskiej. Przedstawiła również bieżącą sytuację dotyczącą majątku Federacji a w szczególności głównej siedziby Federacji w Warszawie.

Uczestnicy oprócz szerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy w wolnym czasie mieli możliwość zwiedzania pobliskich atrakcji turystycznych.  Taras widokowy na Górze Guzowata pozwalał na podziwianie pasma górskiego położonego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Niesamowite formacje skalne robią ogromne wrażenie
w szczególności widok ze Szczelińca Wielkiego. W niewielkiej odległości znajdują się również Błędne Skały, tworzące malowniczy skalny labirynt.  Dzięki organizacji szkolenia w Radkowie uczestnicy mieli możliwość podziwiania i korzystania z tych atrakcji w ramach czasu wolnego.  

Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie, żywiąc nadzieje, że spotkamy się na kolejnym szkoleniu już jesienią. Zaproponował również aby związkowcy przygotowali tematy, które chcieliby poruszyć na kolejnym spotkaniu.

20220422_125611

Zdjęcie 1 z 5

Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

W dniu 2022.02.17. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022 r.

            Tematami spotkania było:

  1. Opłata składki członkowskiej za 2021 r.
  2. Ankiety statystyczne.
  3. Informacja z posiedzenia Zarządu ( Prezydium ) Federacji.
  4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Swoje otwarcie spotkania zakończył złożeniem życzeń na 2022 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie odbyło się omówienie przez Przewodniczącego Zarządu opłaty składki członkowskiej dokonywanej przez zakładowe organizacje związkowe w 2021 r. Przedstawił porównanie opłaty składki członkowskiej w latach 2020 i 2021. Ponadto omówił opłatę składki członkowskiej za styczeń 2022 r.

Następnie Kol. Janusz Horajecki omówił ankiety statystyczne za 2021 r. złożone przez poszczególne organizacje związkowe, które wpłynęły do Zarządu Międzywojewódzkiego. Przedstawił liczbowo: ilość organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie, ilość członków z podziałem na osoby pracujące, kobiety, młodzieży do 35 lat, emerytów i rencistów. Dokonał porównania z rokiem 2020.

Informację z posiedzenia Zarządu Federacji w dniu 2022.01.28. przedstawił Kol. Janusz Horajecki wspierany przez Przewodniczącą Federacji.

Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa omówiła bieżącą działalność Federacji.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach bieżących poruszono temat planowanego na m – c czerwiec 2022 r. szkolenia dla związkowców, skutków wprowadzenia Polskiego Ładu oraz podwyżek płac w zakładach pracy.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki zakończył spotkanie podziękowaniem za przybycie i aktywny w nim udział.