Powakacyjne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022 r.

W dniu 2022.09.07. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem powakacyjnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2022 r.

         Tematami spotkania było:

  1. Opłata składki związkowej za I – sze półrocze oraz 8 m – cy 2022 r .
  2. Dane z ankiet statystycznych na dzień 2022.06.30.
  3. Informacja o posiedzeniu Zarządu Federacji.
  4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Ocena szkolenia.
  7. Wykluczenia z. o. z. w Ropczycach.
  8. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Radcę Prawnego Federacji Kol. Sokalski Marcin oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

          Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za pierwsze półrocze oraz osiem miesięcy 2022 r.

Omówiono dane wynikające z ankiet statystycznych sporządzonych przez z. o. z. wg stanu na dzień 2022.06.30.
          Szczegółowa informacja o posiedzeniu Zarządu Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.

          Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu
11 maja 2022 r. do dnia 7 września 2022 r.

Dokonano oceny przeprowadzonego szkolenia w m – cu czerwiec 2022 r.

Po zapoznaniu się z sytuacją zakładowej organizacji związkowej
w Ropczycach podjęto Uchwałę o wykreśleniu omawianej organizacji ze struktur Federacji.

W sprawach różnych omówiono projekt Rządowy Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.