Kolejne posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 21 marca 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie miało miejsce kolejne w 2023 roku posiedzenie Międzywojewódzkiego Lubelsko-Podkarpackiego Zarządu.

Tematami spotkania były:

  1. Informacja ze spotkania Zarządu i Rady Federacji w dniu 16 marca 2023 roku.
  2. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  3. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku spotkania, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, poinformował przybyłych, że w dniu 27 marca 2023 r. zmarł Kolega Bogusław Karpiński, długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć po zmarłym Koledze i Przyjacielu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, na wstępie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, przedstawił szczegółową informację z posiedzenia Zarządu i Rady Federacji, które odbyły się w dniu 16 marca 2023 roku

Informację o bieżącej działalności Federacji przekazał Wiceprzewodniczący Federacji Kol. Janusz Horajecki, omawiając wszystkie inicjatywy podejmowane w ostatnim czasie, mające na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Federacji.

Sprawozdanie przedstawione z bieżącego funkcjonowania Zarządu Międzywojewódzkiego przez jego Przewodniczącego, zawierało wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 15 lutego 2023 roku do dnia 20 kwietnia 2023 roku.

W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Przedyskutowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, podwyżek płac oraz zakładowych zbiorowych układów pracy.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.