XXVI rocznica powstania organizacji związkowej w Straży Miejskiej w Gdańsku

W dniu 20 maja 2022 r. w malowniczej miejscowości Sulmin k/Gdańska, w Galerii Wszelkich Sztuk, Związek Zawodowy Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego zorganizował jubileusz XXVI rocznicy swojej działalności. Uroczystość uświetnili  zaproszeni goście: kol. Teresa Pszczółka – przewodnicząca Federacji ZZPGKIT w Polsce wraz z Marcinem Sokalskim – radcą prawnym Federacji. Z ramienia OPZZ uczestniczył przewodniczący Rady  OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski. Obchody rozpoczął przewodniczący Związku  Marcin Langowski od przywitania wszystkich uczestników,  w tym zaproszonych gości, a następnie chwilą ciszy uczczono zmarłych związkowców. Utwór w tonie nostalgii poświęcony nieżyjącym kolegom wykonał na gitarze klasycznej, laureat wielu międzynarodowych konkursów i festiwali, absolwent Kijowskiego Konserwatorium Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego, multiinstrumentalista Valeriy Filipov.  Odczytano też listy gratulacyjne pochodzące z innych organizacji związkowych i od przedstawicieli samorządu. Następnie organizatorzy przedstawili historię związku. Członek – założyciel kol. Mariusz Kaźmierczyk przybliżył zgromadzonym początki związku , historię procedury rejestracyjnej oraz przemian z organizacji zakładowej w międzyzakładową. Prowadzący dalszą część uroczystości kol. Sebastian Falk poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu i wręczenie okolicznościowych odznaczeń i dyplomów. W pierwszej kolejności przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przedstawiła kwestię współpracy organizacji związkowych z pracodawcami i omówiła również trudną sytuację tych organizacji w okresie pandemii oraz wojny na Ukrainie, a następnie uhonorowała całą organizację związkową okolicznościową statuetką. W imieniu związku statuetkę odebrał przewodniczący kol. Marcin Langowski. Następnie z ramienia OPZZ głos zabrał Adam Liszczewski, nawiązując do walki o emerytury pomostowe dla strażników miejskich i odznaczył w imieniu OPZZ następujących związkowców:
– Mariusz Kaźmierczyk – indywidualna odznaka OPZZ III stopnia (złota),
– Piotr Milewski – odznaka II stopnia (srebrna),
– Marcin Langowski – odznaka I stopnia (brązowa),
– Krystyna Mollin – odznaka I stopnia (brązowa),
– Andrzej Kaszyński – odznaka I stopnia (brązowa),
– Paweł Nadowski – odznaka I stopnia (brązowa).
Przedstawiciel OPZZ wręczył także na ręce przewodniczącego związku okolicznościowe dyplomy dla nieobecnych związkowców: Andrzeja Aniołczyka i Mariusza Choroszkiewicza.

Z kolei przewodnicząca Federacji  odznaczyła medalem “Za zasługi dla Federacji” :
– kol. Andrzeja Kaszyńskiego – złoty medal,
– kol. Sebastiana Falk – srebrny medal.
Listy gratulacyjne i upominki wręczono następującym działaczom: kol.  Krystynie Mollin, kol. Mariuszowi Kaźmierczykowi, kol. Piotrowi Dawidowskiemu, kol. Adamowi Aleszewiczowi. Uhonorowano też okolicznościowymi dyplomami nieobecnych  na zebraniu  kol. Teresę Cienkus i Kazimierza Karitę.

Na zakończenie ceremonii głos zabrali odznaczeni emeryci związkowi: Krystyna Mollin i Andrzej Kaszyński. Ostatnim punktem części oficjalnej był koncert Valeriyego Filipova, który wykonał utwory na instrumentach nietypowych, takich jak:  fletnia pana,  piła czy gitara hawajska. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na bankiet, gdzie rozkoszowali się  doskonałą sztuką kulinarną szefa kuchni oraz delektowali podniebienia wyrobami z własnej wędzarni właściciela galerii pana Mariusza Zawieruchy. Oprawę muzyczną dalszej części  poprowadził Valeriy Filipov.

Zarząd związku pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie, doskonałą zabawę i zaprasza osoby dotychczas niezrzeszone lub niezdecydowane w szeregi naszej organizacji związkowej będącej w strukturach Federacji i OPZZ.

Stanowisko Zarządu i Rady Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce w sprawie ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Zarząd i Rada Federacji ZZPGKiT potępia bezprawny atak wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i jej obywateli.

Ten akt nieuzasadnionej, nieludzkiej agresji, będący drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i cywilizowanych reguł międzyludzkiego dialogu, nigdy nie powinien mieć miejsca w cywilizowanym świecie.

Każdy nawet najtrudniejszy problem należy rozwiązywać w drodze dialogu i wzajemnego poszanowania a nie agresji i siły militarnej. Czas najwyższy na konstruktywne rozmowy a nie dziką agresję! Na wojnie nie ma wygranych! Zawsze przegrywają ludzie, którzy tracą życie, zdrowie i dorobek swojego życia!

Agresywne działania Federacji Rosyjskiej i jej wojsk całkowicie podważają podstawy cywilizowanego świata, a także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa.

Ten akt agresji stanowi tragiczny powrót do tego miało miejsce na świecie i w Europie w latach 30-tych zeszłego wieku, kiedy to wybuchła najkrwawsza w dziejach świata wojna. Demony przeszłości wracają w XXI ponoć cywilizowanym wieku!

Nie akceptujemy i nie rozumiemy bezprawnego atakowania przedszkoli, szpitali i żłobków. Stop zabijaniu cywili, kobiet i dzieci!

Federacja ZZPGKiT solidaryzuje się w obywatelami Ukrainy, którzy zostali dotknięci okrucieństwem wojny.

Szczególne wyrazy wsparcia kierujemy do pracowników samorządowych i komunalnych życząc im pokoju i zdrowia! Podziwiamy ich ofiarność, wytrwałość i zaangażowanie na rzecz zapewnienia w czasie tej ciężkiej dla nich próby ciągłości tak ważnych usług komunalnych – jak dostawy ciepła, wody, komunikacji publicznej, ale i opieki medycznej czy pomocy społecznej i opieki nad osobami starszymi czy dziećmi.

Nasz Związek tak jak i inni podjął działania na rzecz wsparcia i pomocy humanitarnej na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy – setek tysięcy kobiet i dzieci! W solidarności ludzkiej i pokoju jest wielka siła i my w nią wierzymy!

Wzywamy Rosję i wszystkich ludzi miłujących pokój do zaprzestania tej wojny!

 

W imieniu Rady Federacji i Zarządu Federacji

 

 

Teresa Pszczółka

Przewodnicząca Federacji

 

Nałęczów 17 marca 2022 roku

Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

         W dniu 2022.05.11. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2022 r.

         Tematami spotkania było:

  1. Opłata składki związkowej za I – szy kw. oraz 4 m – ce 2022 r .
  2. Informacja o posiedzeniu Rady Federacji.
  3. Organizacja szkolenia.
  4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

          Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za pierwszy kwartał oraz cztery miesiące 2022 r.
          Szczegółowa informacja o posiedzeniu Rady Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.
          W temacie organizacji szkolenia został przedstawiony ustalony termin, miejsce  koszty oraz tematy szkolenia.

          Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 17 lutego 2022 r. do dnia 11 maja 2022 r.

W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Złożył życzenia z okazji Dnia Komunalnika oraz poinformował o uczestnictwie w szkoleniu Zarządu „ Śląsk ” i planowanym spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym Zarządu Kujawsko – Pomorskiego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.