Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

         W dniu 2022.05.11. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2022 r.

         Tematami spotkania było:

  1. Opłata składki związkowej za I – szy kw. oraz 4 m – ce 2022 r .
  2. Informacja o posiedzeniu Rady Federacji.
  3. Organizacja szkolenia.
  4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

          Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za pierwszy kwartał oraz cztery miesiące 2022 r.
          Szczegółowa informacja o posiedzeniu Rady Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.
          W temacie organizacji szkolenia został przedstawiony ustalony termin, miejsce  koszty oraz tematy szkolenia.

          Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 17 lutego 2022 r. do dnia 11 maja 2022 r.

W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Złożył życzenia z okazji Dnia Komunalnika oraz poinformował o uczestnictwie w szkoleniu Zarządu „ Śląsk ” i planowanym spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym Zarządu Kujawsko – Pomorskiego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.