Podpisanie protokołu Nr 5

W dniu 20 czerwca 2023 roku Kolega Tomasz Błażejewski – Przewodniczący Mazowiecko-Podlaskiego Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w imieniu Federacji podpisał protokół dodatkowy nr 5 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy Gospodarujących Lokalowym Zasobem m. st. Warszawy oraz Powierzonym Zasobem Nieruchomości m. st. Warszaw z dnia 07 marca 2008 roku wpisanego do rejestru pod Nr U-CLXVIII.

Nr-7

Zdjęcie 7 z 7