Przedwakacyjne posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 22 czerwca 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie odbyło się kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych Członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zaproponowany porządek spotkania, przy braku innych propozycji, został przyjęty jednogłośnie, a po stwierdzeniu, na podstawie podpisanej listy obecności, prawomocności obrad, przystąpiono do jego realizacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie został przyjęty protokół z dnia 21 kwietnia 2023 roku, a następnie zostały przedstawione informacje z bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

Kolejnym zagadnieniem, które zostało szczegółowo omówione, była opłata składki członkowskiej za 4 miesiące 2023 roku. Przeanalizowano wysokość składki członkowskiej przypadającej na członka poszczególnej zakładowej organizacji związkowej.

W sprawach różnych zostały poruszone tematy:
– organizacji szkolenia,
– zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemiologicznego,
– podwyżki płacy minimalnej,
– ankiet na dzień 30 czerwca 2023 roku,
– emerytur pomostowych,

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.