Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” w OSW SUDETY Pokrzywna

W dniach 23-25 września 2021r. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego  „Śląsk”

Na wstępie Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie i powitał zaproszonych gości w tym Teresę Pszczółkę oraz Janusza Chorajeckiego.

W związku z obowiązującymi przepisami RODO uczestnicy otrzymali dokumenty związane m.in.  z wyrażeniem zgody  na upublicznienie wizerunku ze względu na planowane wykonywaniem  zdjęć na potrzeby strony internetowej.  

Pierwszym z omawianych tematów był problem z jakim się borykają niektóre organizacje związkowe a dotyczył urlopowania na wyjazdy szkoleniowe.   Każda z firm reguluje ten problem inaczej i wszystko zależy od postawy pracodawcy. W przypadku stwarzanych problemów ze strony zakładu pracy Przewodniczący przypomniał
o możliwości skorzystania i oddelegowania w godzinach związkowych.

Kolejnym tematem była uchwała jaką podjęło Prezydium Federacji w sprawie korzystania z porad prawnika Federacji. Mając na uwadze konieczność uregulowania tej kwestii ustalono, że o porady prawne można zwracać się od pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po wcześniejszym  poinformowaniu również Przewodniczącego Zarządu Międzywojewódzkiego.   Podstawową formą jest opisanie sprawy drogą mailową oraz przekazanie wszelkich  dokumentów do celów dokładnego zapoznania się ze sprawą.  Od uchwały są wyjątki w przypadkach nagłych, w których jest konieczna szybka interwencja.

Przewodniczący zachęcił do zadawania pytań i dyskusji wśród uczestników szkolenia. Ze względu na napotykane problemy z różnych dziedzin na następnym szkoleniu będzie zorganizowane spotkanie z specjalistami w dziedzinie prawa pracy i rozliczeń finansowych. Przewodniczący zaproponował aby organizacje zwracały się do Sekretarza z wnioskami jakie informacje chcieli by znaleźć na stronie Federacji. Chodzi o usprawnienie przepływu sprawdzonych i potwierdzonych informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia organizacyjnych spraw związkowych.  

Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała informacje o bieżącej sytuacji Federacji, która przez okres pandemii jest bardzo trudna. Firmy ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej wypowiedziały część umów najmu lokali w budynku Federacji. Jednak wszyscy dokładają wszelkich starań by sytuacja się poprawiła. Przedstawiła również sytuację ośrodka w Krynicy Morskiej oraz Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie. Przypomniała o możliwości skorzystania z nich na preferencyjnych warunkach składając wnioski do Federacji.

Przewodnicząca Federacji zwróciła się również z prośbą o terminowe wysyłanie ankiet na koniec roku ale również o podanie informacji półrocznej o ilości członków, którą należy podać do Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przewodniczący Kazimierz Kochan poinformował wszystkich uczestników, o podjętej Uchwale na Zarządzie Krajowym w sprawie wysokości składek gdzie ustalono kwotę minimum 2,00 zł od członka miesięcznie. W przypadku regionów o niższych zarobkach stawka może być obniżona po uprzednim uzgodnieniu z Federacją. Ustalenie częstotliwości opłacania składek inaczej niż co 3 miesiące jest również możliwe za uprzednim wystosowaniu pisma z informacją o terminach opłacania składek.

Po części organizacyjnej Przewodniczący zaprosił wszystkich na uroczystą kolacje,
na której specjalne podziękowania otrzymał nasz kolega Tadeusz Wieczorek. Długoletni działacz związkowy został uhonorowany przez Federację oraz kolegów
i koleżanki z Zarządu Śląsk. Niespodzianka w postaci fotoobrazu z różnych etapów życia i działalności w związkach zawodowych sprawiły wiele radości. Nie tylko kolega Tadeusz został zaskoczony niespodzianką. Fotoobrazy  otrzymali również Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej  Ryszard Gocłowski oraz Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” Kazimierz Kochan.  Obdarowani ze wzruszeniem podziękowali wszystkim zebranym za tak miłe i zaskakujące prezenty.

Barbara Michalska