Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie,  dnia 2021.09.30. było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Tematami spotkania było:

  1. Informacja o spotkaniu Prezydium i Zarządu Krajowego.
  2. Opłata składki związkowej.
  3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie Kol. Janusz Horajecki udzielił zebranym informacji o tematyce spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego Federacji.

Następnie została dokonana analiza opłaty składki związkowej za 8 m – cy 2021 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia oraz współpracą w tym temacie Przewodniczącego z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie. Przedstawiono uzgodnione obowiązki statystyczne w 2021 r. Ponadto została omówiona sytuacja prawna związaną z wyborem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktyny udział w spotkaniu.