Z życia zakładowej organizacji związkowej

W dn.07 grudnia 2022r. związkowcy z gdańskiej Straży Miejskiej spotkali się z wiceprezydentem Miasta Gdańska Piotrem Borawskim nadzorującym z ramienia Urzędu tą formację .
Było to drugie spotkanie w ciągu  trzech  miesięcy. Związkowcy omówili sprawy związane z siatką płac oraz dotyczące zawierania porozumień z zakładowymi organizacjami związkowymi wynikającymi z prawa pracy. Wiceprezydent Miasta charakteryzując zadania gminy,  pozytywnie odniósł się do funkcjonowania gdańskiej SM wykonującej  zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w blisko półmilionowej metropolii. Związkowcy zgłosili potrzebę sukcesywnych spotkań , gdyż spraw do omówienia jest wiele w dobie ciągle zmieniającego się świata i rosnących wyzwań w miarę zmieniającej się aglomeracji miejskiej.

Przewodniczący
Zarządu Kujawsko-Pomorskiego
Mariusz Kazimierczyk

20221207_1355161

Zdjęcie 4 z 4