Wyrazy współczucia

W dniu 27 marca 2023 roku zmarł Bogusław Karpiński długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.

Straciliśmy wspaniałego przyjaciela i kolegę.

Będzie nam Go bardzo… bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Federacji ZZPGKiT