Spotkanie z Panią Posłanką na Sejm RP prof. Joanną Senyszyn

W dniu 30 maja 2023 roku związkowcy ze Staży Miejskiej w Gdańsku na czele z Kol. Krystyną Mollin udali się do biura poselskiego poseł na Sejm RP Pani prof. Joanną Senyszyn.

Spotkanie było poświęcone kontynuacji spraw omawianych podczas spotkania w lutym 2023 roku w trakcie posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego dotyczących emerytur pomostowych dla pracowników samorządowych, komunalnych i usług publicznych, dla których nie są tworzone wykazy prac o szczególnym charakterze z racji na oszczędności finansowe. Nadto poruszona została spawa nieprzestrzegania przez pracodawców ze sfery finansów publicznych obowiązku uzgadniania ze związkami zawodowymi zasad podziału środków na wynagrodzenia.

Zagadnienia te, o znaczeniu ogólnopolskim, będą przedmiotem interwencji poselskich. Mamy nadzieję, że uda się w ten sposób pozytywnie dla pracowników i związków1) zawodowych wyjaśnić powyższe zagadnienia.

 

Materiał pochodzi od Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Federacji.

 

image1-1-scaled

Zdjęcie 1 z 2