Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 roku.

 

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie było miejscem kolejnego posiedzenia Zarządu Międzywojewódzkiego Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 r.

Tematami spotkania między innymi były:

  1. Informacja ze spotkania Zarządu Federacji i Rady Federacji w dniu 14 marca 2024 r.,
  2. Wpływ składki związkowej za 3 miesiące 2024 r.,
  3. Organizacja szkolenia w 2024 r.,
  4. Ankiety statystyczne wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  5. Informacja z bieżącej działalności Federacji,
  6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu,
  7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po stwierdzeniu prawomocności, na początku został przedstawiony protokół z posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu z dnia 23 lutego 2024 r, do którego nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji oraz Rady Federacji, które odbyły się w dniu 14 marca 2024 r.

W dyskusji nad opłatą składki członkowskiej za 3 miesiące 2024 r. została przedstawiona wysokość wniesionych opłat przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism, skierowanych do tych organizacji związkowych, które nie opłaciły należnej składki bądź regulują ją w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji.

Informacja dotycząca organizacji szkolenia w 2024 r. zawiera termin i miejsce planowanego szkolenia oraz wysokość opłaty za szkolenie.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając poszczególne działania oraz zawarte terminy gwarantujące sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 23 lutego 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2024 r.

W sprawach różnych omówiono następujące tematy:
– wybory parlamentarne i samorządowe,
– wysokość składki członkowskiej płaconej na rzecz Federacji.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.