Posiedzenie Międzywojewódzkiego Mazowiecko – Podlaskiego Zarządu

W dniu 06 czerwca 2023 roku w siedzibie Federacji ZZPGKiT w Warszawie miało miejsce posiedzenie Międzywojewódzkiego Mazowiecko-Podlaskiego Zarządu.

Tematami spotkania były:

  1. Uzwiązkowienie w 2022 roku i za pierwszy kwartał 2023 r. – analiza, porządkowanie bazy danych.
  2. Ankiety związkowe za 2022 r. – analiza i informacja o stopniu realizacji ich wpływu.
  3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  4. Pobyty związkowe – informacja o zmianach.
  5. Zasady udzielania porad prawnych.
  6. Plan pracy na 2023r.
  7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Tomasz Błażejewski, który na wstępie przywitał Członków Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku spotkania, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, poinformował przybyłych, że w dniu 27 marca 2023 r. zmarł Kolega Bogusław Karpiński, długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, na wstępie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, stwierdził prawomocność obrad oraz wniósł o przyjęcie porządku obrad co nastąpiło jednogłośnie.

Przewodniczący omówił poziom uzwiązkowienia za 2022 rok w odniesieniu do pierwszego kwartału 2023 roku i zaistniałych zmian (likwidacji uległy dwie organizacje związkowe: jedna z Węgrowa, a druga z Siemiatycz). Odniósł się także do wpływu ankiet związkowych przekazywanych do kol. Marcina Ciesielskiego. Terminowy wpływ ankiet jest ważny także dla realizacji przez Federację obowiązków statystycznych wobec OPZZ. Przewodniczący wskazał, że ma to także znaczenie dla uporządkowania bazy danych kontaktowych do organizacji członkowskich.

Przewodniczący przypomniał o zmianach o zakresie pobytów związkowych w 2023 roku. Wskazał, że zasady te są ujawnione na stronie internetowej Federacji. Także wskazał, aby przestrzegać podanych tam zasad udzielania porad prawnych w Federacji.

Przewodniczący przekazał informację o planowanym w połowie września szkoleniu w Nałęczowie, które będzie połączone w posiedzeniem organów międzywojewódzkich– zarządu i komisji rewizyjnej.

W sprawach różnych wywiązała się dyskusja o tendencji spadkowej w organizacjach związkowych, o warunkach pracy i płacy w spółkach komunalnych, jak również i o oczekiwaniach pracowników nowo zatrudnionych  i pracowników z dłuższym stażem. Przedyskutowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i możliwości  podwyżek płac.

Po wyczerpaniu tematów Kol. Tomasz Błażejewski podziękował uczestnikom posiedzenia za przybycie i aktywny w nim udział.

20230606_114926

Zdjęcie 3 z 3