Szkolenie związkowe Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego Federacji

W dniach 14-17 czerwca 2023 rok w malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej Wysowa – Zdrój odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie Małopolsko-Świętokrzyskim Federacji.

W szkoleniu tym uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji i Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Po oficjalnym powitaniu gości przez Kol. Agnieszkę Tajak – Przewodniczącą Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego Federacji, omówione zostały przez prawnika Federacji następujące zagadnienia: reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej, tzw. godzin związkowych i szczególnej ochrony stosunku pracy członków związku, ważnych terminów w prawie dla związków zawodowych, badania trzeźwości w miejscu pracy oraz zasad wykonywania pracy zdalnej. Omówiono również, jakie działania mogą podjąć organizacje związkowe w celu ochrony swoich członków przed dyskryminacją, naruszeniem zasad równego traktowania w miejscu pracy.

Po wyczerpaniu tematów, uczestnicy szkolenia w czasie wolnym podziwiali walory Wysowej – Zdroju, a także uroki Beskidu Niskiego na szlakach turystycznych. Właściciel sielskiego obiektu „Chutor Grzegorza” zadbał o smaczne i oryginalne jedzenie oraz doskonałą atmosferę.

Ważnym aspektem szkolenia była wymiana poglądów i dyskusja, które miały duży wpływ na  integrację związkową. To bardzo ważny element szkolenia, który pozwala na nawiązanie kontaktów z innymi członkami związku zawodowego oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Podczas szkolenia organizowane są różnego rodzaju aktywności, które pozwalają na budowanie relacji i kształtowanie poczucia przynależności do grupy. Integracja związkowa pozwala również na lepsze zrozumienie celów i misji związków zawodowych oraz na budowaniu więzi między członkami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań związkowych.

Na zakończenie spotkania odbyło się zebranie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, podczas którego omówiono tematy bieżące, problemy w zakładowych organizacjach oraz podsumowano aktualne szkolenie.

 

Agnieszka Tajak

 

20230614_163338

Zdjęcie 1 z 9