Zebranie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 14 listopada odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu, które dzięki gościnności OPZZ miało miejsce w Ich krakowskiej siedzibie. Na spotkanie to zostali zaproszeni przewodniczący poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, należących do naszego międzywojewódzkiego zarządu. Spotkania te odbywają się cyklicznie, a ich głównym celem jest omówienie z przewodniczącymi problemów w zakładach pracy. Taka wymiana doświadczeń pozwala na lepsze zrozumienie i lepsze rozwiązywanie codziennych problemów zawodowych.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Agnieszka Tajak, witając zebranych i na wstępie omawiając sprawy dotyczące funkcjonowania lokalnej struktury, a także zagadnienia bieżące odnoszące się do wpływu składek członkowskich, udzielania porad prawnych, terminie i sposobie przekazania ankiet statystycznych, pobytów związkowych, przyszłorocznego szkolenia oraz ogólnych informacji na temat pracy Federacji.

Na zakończenie spotkania podjęto rozmowy dotyczące trudnej sytuacji w branży komunalnej, szczególnie w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych, których funkcjonowanie            przede wszystkim opiera się na taryfie na wodę i ścieki. Zatwierdzone taryfy na okres trzech lat były nieadekwatne do aktualnych warunków ekonomicznych, lecz pomimo ich skrócenia i ponownego zatwierdzenia ceny tych mediów nadal są mocno niedoszacowane, co przekłada się na olbrzymie straty dla tej branży przedsiębiorstw. Pogarszająca się kondycja tych przedsiębiorstw powoduje częściowe wstrzymanie inwestycji, a rosnące koszty działalności drastycznie pogarszają sytuację ekonomiczną lokalnych spółek. Liczymy na kompleksowe odgórne działania, które pozwolą im wyjść z kryzysu, zrealizować konieczne inwestycje i pozwolą na zabezpieczenie ciągłości dostaw.

 Agnieszka Tajak