Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko–Podkarpackiego

W Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie w dniach 19-21 października 2023 roku odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych i międzyzakładowych organizacji zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie Lubelsko–Podkarpackim połączone z posiedzeniem Międzywojewódzkiego Zarządu.

W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Przybyłych na szkolenie spotkanie przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dziękując za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Następnie zostały złożone Przewodniczącej Federacji spóźnione życzenia imieninowe.

Na początku szkolenia Przewodnicząca Federacji zapoznała związkowców z bieżącą sytuacją Federacji.

Główny temat szkolenia dotyczący zmian w Kodeksie pracy w 2023 roku, które omówił Kol. Marcin Sokalski. Po wyczerpaniu tematyki szkolenia prawnik Federacji udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem pracy.

Również owocne było spotkanie z Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Januszem Horajeckim, podczas którego zostały zaprezentowane oraz przedyskutowane następujące tematy:

– funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu od zorganizowanej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej w dniu 18 maja 2021 roku do dnia 10 października 2023 roku,

 – opłaty składki członkowskiej w latach 2022 i 2023,
 – danych wynikających z ankiet statystycznych.

Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował wszystkim zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Wolny czas posłużył do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnianiem więzów koleżeńskich. Sprzyjająca pogoda zachęcała do spacerów po zmieniającym się Nałęczowie.