Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego

W dniu 13 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

            Spotkanie otworzył Przewodniczący kol. Józef Lewandowski, który po powitaniu członków przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

            Międzywojewódzki Zarząd omówił kwestie uzwiązkowienia, płatności składek, przyjęcia nowej organizacji związkowej, organizacji szkolenia dla członków oraz sprawy bieżące.

            Ogólna sytuacja uzwiązkowienia w zakładach pracy jest coraz gorsza. Liczba związkowców zmniejsza się, co wynika ze struktury wieku członków. Coraz więcej członków odchodzi na emeryturę, a zainteresowanie młodych ludzi przynależnością do organizacji związkowych jest o wiele mniejsze niż kilkadziesiąt lat temu. Dlatego bardzo cieszy nas fakt dołączenia do Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego nowej organizacji związkowej liczącej 44 członków.

            W kwestii płatności składek, omówiono ich wysokość oraz terminowość dokonywania płatności. Zaległości posiadają dwie organizacje, które zostaną wezwane do uzupełnienia zaległych składek.

            Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu szkolenia dla członków naszych organizacji związkowych w roku 2024 roku. Ze względu na wzrost kosztów organizacji szkolenia w dotychczasowym miejscu Zarząd postanowił zmienić lokalizację szkolenia. Obecnie jest na etapie poszukiwania nowego miejsca spełniającego nasze możliwości i oczekiwania. Proponowany termin szkolenia to kwiecień-maj 2024 roku.

            W kwestii spraw bieżących dyskutowano na temat problemów z jakimi na co dzień spotykamy się w swoich miejscach pracy.